Klaske

Je kunt veel over jezelf leren vanuit
andere culturen, dat is wat ik van Roos
heb geleerd. Het ogham-alfabet is een
eeuwenoude wijsheid. Op gevoel,
zonder te kijken, moest ik 3 takjes
kiezen. De uitleg van de betekenis die
Roos me gaf was treffend: de boom
van het verleden laten mijn wortels
zien, de boom van het heden staat
voor verandering en die van de
toekomst maakt me bewust van mijn
doel, mijn missie. Naast de specifieke
betekenis, leerde Roos me ook anders
naar bomen kijken. Een boswandeling
beleefde ik daarna nooit meer
hetzelfde: ik verwonderde en kon meer
‘zijn’.